API Test Coverage Report for org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.emitter
Test Coverage (methods tested: 0, methods not tested: 93)

Hide tested methods Hide untested methods Collapse classes

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.DefaultClasspathProvider

 <init>  ()V
 getClasspathItems  ()Ljava/util/List;

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.DefaultEjbIntrospector

 <init>  ()V
 getEnterpriseBean  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/EnterpriseBean;
 isEntityBean  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;)Z
 isMDBBean  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;)Z
 isSessionBean  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;)Z

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.classgen.EjbBuilder

 <init>  ()V
 createImports  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotations/internal/classgen/EjbBuilder$ImportsManager;[Ljava/lang/String;)V
 createInheritedConstructors  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;Lorg/eclipse/jdt/core/IType;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)[Lorg/eclipse/jdt/core/IMethod;
 createInheritedMethods  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;Lorg/eclipse/jdt/core/IType;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)[Lorg/eclipse/jdt/core/IMethod;
 createType  ()V
 getConfigurationElement  ()Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;
 getCreatedType  ()Lorg/eclipse/jdt/core/IType;
 getFields  ()Ljava/lang/String;
 getMethodStub  ()Ljava/lang/String;
 getMonitor  ()Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;
 getPackageName  ()Ljava/lang/String;
 getTypeComment  ()Ljava/lang/String;
 getTypeName  ()Ljava/lang/String;
 getTypeStub  ()Ljava/lang/String;
 isCreateInheritedConstructors  ()Z
 isCreateInheritedMethods  ()Z
 removeUnused  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotations/internal/classgen/EjbBuilder$ImportsManager;)Z
 setConfigurationElement  (Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;)V
 setCreatedType  (Lorg/eclipse/jdt/core/IType;)V
 setCreateInheritedConstructors  (Z)V
 setCreateInheritedMethods  (Z)V
 setFields  (Ljava/lang/String;)V
 setMethodStub  (Ljava/lang/String;)V
 setMonitor  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
 setPackageFragmentRoot  (Lorg/eclipse/jdt/core/IPackageFragmentRoot;)V
 setPackageName  (Ljava/lang/String;)V
 setTypeComment  (Ljava/lang/String;)V
 setTypeName  (Ljava/lang/String;)V
 setTypeStub  (Ljava/lang/String;)V

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.classgen.EjbBuilder$ImportsManager

 <init>  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;)V
 addImport  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 create  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;Z)V
 getImportsStructure  ()Lorg/eclipse/jdt/core/dom/rewrite/ImportRewrite;
 removeImport  (Ljava/lang/String;)V

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.classgen.EjbBuilder$NodeFinder

 <init>  (II)V
 getCoveredNode  ()Lorg/eclipse/jdt/core/dom/ASTNode;
 getCoveringNode  ()Lorg/eclipse/jdt/core/dom/ASTNode;
 perform  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/ASTNode;Lorg/eclipse/jdt/core/ISourceRange;)Lorg/eclipse/jdt/core/dom/ASTNode;
 perform  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/ASTNode;II)Lorg/eclipse/jdt/core/dom/ASTNode;
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/PackageDeclaration;)Z
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/Modifier;)Z
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/SimpleName;)Z
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/Javadoc;)Z
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/MethodDeclaration;)Z
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/TypeDeclaration;)Z
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/SimpleType;)Z
 visit  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/CompilationUnit;)Z
 visitNode  (Lorg/eclipse/jdt/core/dom/ASTNode;)Z

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.EjbEmitter

 <init>  (Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;)V
 createJetEmitter  (Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/project/WTPJETEmitter;
 deleteProject  ()V
 emitFields  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitInterfaceMethods  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeComment  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeStub  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 generate  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 getMonitor  ()Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;
 setMonitor  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.EjbEmitterPlugin

 <init>  ()V
 getDefault  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotations/internal/emitter/EjbEmitterPlugin;
 getResourceBundle  ()Ljava/util/ResourceBundle;
 getResourceString  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 start  (Lorg/osgi/framework/BundleContext;)V
 stop  (Lorg/osgi/framework/BundleContext;)V

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.EmitterUtilities

 <init>  ()V
 addAnnotationBuilderToProject  (Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;Lorg/eclipse/core/resources/IProject;)V
 findEmitter  (Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;
 getAnnotationExtensions  ()[Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.EntityEjbEmitter

 <init>  (Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;)V
 emitFields  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitInterfaceMethods  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeComment  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeStub  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.IEjbIntrospector

 getEnterpriseBean  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/EnterpriseBean;
 setCompilationUnit  (Lorg/eclipse/jdt/core/ICompilationUnit;)V

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.IEmitterClasspathProvider

 getClasspathItems  ()Ljava/util/List;

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.MessageDrivenEjbEmitter

 <init>  (Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;)V
 emitFields  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitInterfaceMethods  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeComment  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeStub  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.j2ee.ejb.annotations.internal.emitter.SessionEjbEmitter

 <init>  (Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;)V
 emitFields  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitInterfaceMethods  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeComment  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;
 emitTypeStub  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/ejb/annotation/internal/model/IEnterpriseBean;)Ljava/lang/String;