API Test Coverage Report for org.eclipse.jst.j2ee.webservice.ui
Test Coverage (methods tested: 0, methods not tested: 100)

Hide tested methods Hide untested methods Collapse classes

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.NewProjectsListener

 <init>  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceViewerSynchronization;)V
 dispose  ()V
 resourceChanged  (Lorg/eclipse/core/resources/IResourceChangeEvent;)V
 visit  (Lorg/eclipse/core/resources/IResourceDelta;)Z

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.OpenExternalWSDLAction

 <init>  (Ljava/lang/String;)V
 run  ()V
 updateSelection  (Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;)Z

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceAdapterFactory

 <init>  ()V
 getAdapter  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/Object;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceFilesContribution

 <init>  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/webservice/wsdd/WebServiceDescription;)V
 getAllFiles  ()Ljava/util/List;
 getMappingFile  ()Ljava/lang/String;
 getWebService  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/webservice/wsdd/WebServiceDescription;
 getWSDLFile  ()Ljava/lang/String;
 toString  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceNavigatorGroup

 <init>  (Lorg/eclipse/core/resources/IWorkspaceRoot;)V
 getRoot  ()Lorg/eclipse/core/resources/IWorkspaceRoot;
 setRoot  (Lorg/eclipse/core/resources/IWorkspaceRoot;)V
 toString  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceNavigatorGroupType

 <clinit>  ()V
 <init>  (ILorg/eclipse/emf/common/notify/AdapterFactory;)V
 <init>  (ILorg/eclipse/jst/j2ee/webservice/wsclient/ServiceRef;Lorg/eclipse/emf/common/notify/AdapterFactory;)V
 <init>  (ILorg/eclipse/emf/ecore/EObject;Lorg/eclipse/emf/common/notify/AdapterFactory;)V
 getChildren  ()[Ljava/lang/Object;
 getGroupType  ()I
 getServiceRef  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/webservice/wsclient/ServiceRef;
 getWsdlService  ()Lorg/eclipse/emf/ecore/EObject;
 isClients  ()Z
 isHandlers  ()Z
 isServices  ()Z
 testAttribute  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Z
 toString  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServicesNavigatorContentProvider

 <clinit>  ()V
 <init>  ()V
 createAdapterFactory  ()Lorg/eclipse/emf/common/notify/AdapterFactory;
 dispose  ()V
 getChildren  (Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
 getElements  (Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
 getNavigatorGroup  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceNavigatorGroup;
 getParent  (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 getViewer  ()Lorg/eclipse/jface/viewers/TreeViewer;
 getWebServicesManager  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/helper/WebServicesManager;
 hasChildren  (Ljava/lang/Object;)Z
 inputChanged  (Lorg/eclipse/jface/viewers/Viewer;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)V
 notifyChanged  (Lorg/eclipse/emf/common/notify/Notification;)V

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServicesNavigatorGroupOpenListener

 <init>  ()V
 fillActionBars  (Lorg/eclipse/ui/IActionBars;)V
 fillContextMenu  (Lorg/eclipse/jface/action/IMenuManager;)V
 init  (Lorg/eclipse/ui/navigator/ICommonActionExtensionSite;)V
 setContext  (Lorg/eclipse/ui/actions/ActionContext;)V

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServicesNavigatorLabelProvider

 <init>  ()V
 addListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V
 createAdapterFactory  ()Lorg/eclipse/emf/common/notify/AdapterFactory;
 dispose  ()V
 getImage  (Ljava/lang/Object;)Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 getText  (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
 isLabelProperty  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Z
 removeListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServicesNavigatorSynchronizer

 <clinit>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/emf/common/notify/AdapterFactory;Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServicesNavigatorContentProvider;)V
 createInstance  (Lorg/eclipse/emf/common/notify/AdapterFactory;Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServicesNavigatorContentProvider;)Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServicesNavigatorSynchronizer;
 disposeInstance  ()V
 getInstance  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServicesNavigatorSynchronizer;
 getTarget  ()Lorg/eclipse/emf/common/notify/Notifier;
 isAdapterForType  (Ljava/lang/Object;)Z
 notifyChanged  (Lorg/eclipse/emf/common/notify/Notification;)V
 setTarget  (Lorg/eclipse/emf/common/notify/Notifier;)V

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.plugin.WebServiceUIPlugin

 <init>  ()V
 createErrorStatus  (ILjava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;
 createStatus  (IILjava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;
 getDefault  ()Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/plugin/WebServiceUIPlugin;
 getWorkspace  ()Lorg/eclipse/core/resources/IWorkspace;
 log  (IILjava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V
 log  (Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;)V
 logError  (ILjava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceUIResourceHandler

 <clinit>  ()V

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceViewerSynchronization

 <clinit>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServicesNavigatorContentProvider;)V
 access$0  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceViewerSynchronization;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)Z
 access$1  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceViewerSynchronization;)Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServicesNavigatorContentProvider;
 hasFacet  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Z
 hasIndexJobBeenScheduled  ()Z
 hasNavigatorGroupBeenAdded  ()Z
 isInteresting  (Lorg/eclipse/core/resources/IProject;)Z
 setNavigatorGroupAdded  (Z)V
 start  ()V
 startIndexJob  ()V
 stop  ()V
 webServiceManagerChanged  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/helper/WebServiceEvent;)V
 webServiceProjectsExist  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)Z

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceViewerSynchronization$AddWebServicesNodeUIJob

 <init>  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceViewerSynchronization;)V
 runInUIThread  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceViewerSynchronization$RemoveWebServicesNodeUIJob

 <init>  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceViewerSynchronization;)V
 runInUIThread  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceViewerSynchronization$UpdateWebServicesNodeUIJob

 <init>  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceViewerSynchronization;)V
 runInUIThread  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WebServiceViewerSynchronization$WebServiceIndexJob

 <init>  (Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/webservice/WebServiceViewerSynchronization;)V
 run  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;

org.eclipse.jst.j2ee.internal.webservice.WsdlResourceAdapterFactory

 <init>  ()V
 getAdapter  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/Object;