API Test Coverage Report for org.eclipse.jst.servlet.ui
Test Coverage (methods tested: 0, methods not tested: 225)

Hide tested methods Hide untested methods Collapse classes

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.AddServletWizard

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;)V
 <init>  ()V
 canFinish  ()Z
 doAddPages  ()V
 getDefaultProvider  ()Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModelProvider;
 postPerformFinish  ()V
 runForked  ()Z

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.AddServletWizardPage

 <clinit>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;)V
 access$0  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/AddServletWizardPage;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Text;
 access$1  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/AddServletWizardPage;)Lorg/eclipse/jst/j2ee/internal/wizard/StringArrayTableWizardSection;
 canFlipToNextPage  ()Z
 createNameDescription  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createTopLevelComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;
 getDisplayName  ()Ljava/lang/String;
 getValidationPropertyNames  ()[Ljava/lang/String;
 validateProjectName  ()Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.AvailableWebLibProvider

 <init>  ()V
 addListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V
 dispose  ()V
 getColumnImage  (Ljava/lang/Object;I)Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 getColumnText  (Ljava/lang/Object;I)Ljava/lang/String;
 getElements  (Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
 inputChanged  (Lorg/eclipse/jface/viewers/Viewer;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)V
 isLabelProperty  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Z
 removeListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.navigator.CompressedJavaLibraries

 <init>  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/navigator/CompressedJavaProject;)V
 getChildren  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ITreeContentProvider;)[Ljava/lang/Object;
 getCompressedProject  ()Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/navigator/CompressedJavaProject;
 getImage  ()Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 getJavaElement  ()Lorg/eclipse/jdt/core/IJavaElement;
 getLabel  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.navigator.CompressedJavaProject

 <init>  (Lorg/eclipse/jface/viewers/StructuredViewer;Lorg/eclipse/jdt/core/IJavaProject;)V
 getAdapter  (Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/Object;
 getChildren  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ITreeContentProvider;)[Ljava/lang/Object;
 getCompressedJavaLibraries  ()Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/navigator/CompressedJavaLibraries;
 getImage  ()Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 getJavaElement  ()Lorg/eclipse/jdt/core/IJavaElement;
 getLabel  ()Ljava/lang/String;
 getNonExternalSourceFolders  ()Ljava/util/List;
 getProject  ()Lorg/eclipse/jdt/core/IJavaProject;
 isFlatteningSourceFolder  ()Z

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.navigator.CompressedJavaSorter

 <init>  ()V
 category  (Ljava/lang/Object;)I
 compare  (Lorg/eclipse/jface/viewers/Viewer;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)I

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.navigator.CompressedNodeAdapterFactory

 <clinit>  ()V
 <init>  ()V
 getAdapter  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/Object;
 getAdapterList  ()[Ljava/lang/Class;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.actions.ConvertToWebModuleTypeAction

 <init>  ()V
 dispose  ()V
 doConvert  (Ljava/lang/String;)V
 init  (Lorg/eclipse/ui/IWorkbenchWindow;)V
 isValidProject  (Lorg/eclipse/core/resources/IProject;)Z
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V
 validateSelected  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)Z

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.ConvertToWebModuleTypeDialog

 <clinit>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/jface/window/IShellProvider;)V
 <init>  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;)V
 access$0  (Ljava/lang/String;)V
 createDialogArea  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Control;
 getSelectedVersion  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.navigator.ICompressedNode

 getChildren  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ITreeContentProvider;)[Ljava/lang/Object;
 getImage  ()Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 getJavaElement  ()Lorg/eclipse/jdt/core/IJavaElement;
 getLabel  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.IWebWizardConstants

 <clinit>  ()V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.MultiSelectFilteredFileSelectionDialog

 <init>  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;ZLorg/eclipse/core/resources/IProject;)V
 computeResult  ()V
 create  ()V
 createButtonBar  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Control;
 createDialogArea  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Control;
 getDefaultButtonID  ()I
 getSelectedItem  ()I
 getWidgetSelection  ()Ljava/lang/Object;
 handleLowerDoubleClick  ()V
 handleLowerSelectionChanged  ()V
 handleUpperDoubleClick  ()V
 handleUpperSelectionChanged  ()V
 open  ()I
 rematch  (Ljava/lang/String;)V
 setElements  ([Ljava/lang/Object;)V
 setSelectedItem  (I)V
 updateOKStatus  ()V
 widgetDefaultSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V
 widgetSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.NewServletClassOptionsWizardPage

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 access$0  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/NewServletClassOptionsWizardPage;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Button;
 createStubsComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.NewServletClassWizardPage

 <clinit>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 access$0  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/NewServletClassWizardPage;)V
 access$1  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/NewServletClassWizardPage;)V
 createTopLevelComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;
 getExtendedSelectedProject  (Ljava/lang/Object;)Lorg/eclipse/core/resources/IProject;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.actions.NewWebComponentAction

 <clinit>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/ui/IWorkbench;Ljava/lang/String;Z)V
 <init>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/ui/IWorkbench;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Class;Z)V
 createWizard  ()Lorg/eclipse/jface/wizard/Wizard;
 getDialogText  ()Ljava/lang/String;
 shouldAcceptElement  (Ljava/lang/Object;)Z

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.NewWebWizard

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;)V
 <init>  ()V
 getCurrentSelection  ()Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;
 init  (Lorg/eclipse/ui/IWorkbench;Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.plugin.ServletUIPlugin

 <init>  ()V
 getDefault  ()Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/plugin/ServletUIPlugin;
 getWorkspace  ()Lorg/eclipse/core/resources/IWorkspace;
 log  (Ljava/lang/Exception;)V
 log  (Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.SimpleTypedElementSelectionValidator

 <init>  ([Ljava/lang/Class;Z)V
 validate  ([Ljava/lang/Object;)Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.StringMatcher

 <init>  (Ljava/lang/String;ZZ)V
 find  (Ljava/lang/String;II)Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/StringMatcher$Position;
 match  (Ljava/lang/String;II)Z
 match  (Ljava/lang/String;)Z
 posIn  (Ljava/lang/String;II)I
 regExpPosIn  (Ljava/lang/String;IILjava/lang/String;)I
 regExpRegionMatches  (Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;II)Z
 textPosIn  (Ljava/lang/String;IILjava/lang/String;)I

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.StringMatcher$Position

 <init>  (II)V
 getEnd  ()I
 getStart  ()I

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebAppLibrariesContainerPage

 <init>  ()V
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 finish  ()Z
 getSelection  ()Lorg/eclipse/jdt/core/IClasspathEntry;
 initialize  (Lorg/eclipse/jdt/core/IJavaProject;[Lorg/eclipse/jdt/core/IClasspathEntry;)V
 setSelection  (Lorg/eclipse/jdt/core/IClasspathEntry;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebComponentCreationWizard

 <clinit>  ()V
 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;)V
 <init>  ()V
 doAddPages  ()V
 doInit  ()V
 getDefaultProvider  ()Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModelProvider;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebComponentCreationWizardPage

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;)V
 addToAdvancedComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createWebContentFolderComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 dispose  ()V
 getValidationPropertyNames  ()[Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebComponentExportPage

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;)V
 getCompnentID  ()Ljava/lang/String;
 getComponentLabel  ()Ljava/lang/String;
 getFilterExpression  ()[Ljava/lang/String;
 isMetaTypeSupported  (Ljava/lang/Object;)Z

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebComponentExportWizard

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;)V
 <init>  ()V
 doAddPages  ()V
 doInit  ()V
 getDefaultProvider  ()Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModelProvider;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebComponentImportPage

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;)V
 createAnnotationsStandaloneGroup  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 getFileImportLabel  ()Ljava/lang/String;
 getFilterExpression  ()[Ljava/lang/String;
 getModuleFacetID  ()Ljava/lang/String;
 getProjectImportLabel  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebComponentImportWebLibsPage

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;)V
 access$0  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/WebComponentImportWebLibsPage;)Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;
 access$1  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/WebComponentImportWebLibsPage;)V
 access$2  (Lorg/eclipse/jst/servlet/ui/internal/wizard/WebComponentImportWebLibsPage;)V
 availableJARCheckStateChanged  (Lorg/eclipse/jface/viewers/CheckStateChangedEvent;)V
 createAvailableJarsList  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createButtonsGroup  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createTopLevelComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;
 enter  ()V
 getJARsForProjects  ()Ljava/util/List;
 getValidationPropertyNames  ()[Ljava/lang/String;
 isEARFileChanged  ()Z
 isNullOrEmpty  (Ljava/lang/String;)Z
 restoreWidgetValues  ()V
 setJARsCompositeEnabled  (Z)V
 storeDefaultSettings  ()V
 updateButtonEnablements  ()V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.wizard.WebComponentImportWizard

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;)V
 <init>  ()V
 doAddPages  ()V
 doInit  ()V
 getDefaultProvider  ()Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModelProvider;
 getFinalPerspectiveID  ()Ljava/lang/String;
 getModuleValidatorStrings  ()[Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.deployables.WebDeployableArtifactAdapterFactory

 <init>  ()V
 getAdapter  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/Object;
 getAdapterList  ()[Ljava/lang/Class;
 getModuleArtifact  (Ljava/lang/Object;)Lorg/eclipse/wst/server/core/IModuleArtifact;

org.eclipse.jst.servlet.ui.project.facet.WebFacetInstallPage

 <init>  ()V
 createTopLevelComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;
 getValidationPropertyNames  ()[Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.navigator.WebJavaContentProvider

 <clinit>  ()V
 <init>  ()V
 dispose  ()V
 getChildren  (Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
 getElements  (Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
 getParent  (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 getPipelinedChildren  (Ljava/lang/Object;Ljava/util/Set;)V
 getPipelinedElements  (Ljava/lang/Object;Ljava/util/Set;)V
 getPipelinedParent  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 hasChildren  (Ljava/lang/Object;)Z
 init  (Lorg/eclipse/ui/navigator/ICommonContentExtensionSite;)V
 inputChanged  (Lorg/eclipse/jface/viewers/Viewer;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)V
 interceptAdd  (Lorg/eclipse/ui/navigator/PipelinedShapeModification;)Lorg/eclipse/ui/navigator/PipelinedShapeModification;
 interceptRefresh  (Lorg/eclipse/ui/navigator/PipelinedViewerUpdate;)Z
 interceptRemove  (Lorg/eclipse/ui/navigator/PipelinedShapeModification;)Lorg/eclipse/ui/navigator/PipelinedShapeModification;
 interceptUpdate  (Lorg/eclipse/ui/navigator/PipelinedViewerUpdate;)Z
 isClasspathContainer  (Ljava/lang/Object;)Z
 restoreState  (Lorg/eclipse/ui/IMemento;)V
 saveState  (Lorg/eclipse/ui/IMemento;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.navigator.WebJavaLabelProvider

 <init>  ()V
 addListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V
 dispose  ()V
 getImage  (Ljava/lang/Object;)Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 getText  (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
 isLabelProperty  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Z
 removeListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V

org.eclipse.jst.servlet.ui.project.facet.WebProjectFirstPage

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;Ljava/lang/String;)V
 getModuleFacetID  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.jst.servlet.ui.project.facet.WebProjectWizard

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;)V
 <init>  ()V
 createDataModel  ()Lorg/eclipse/wst/common/frameworks/datamodel/IDataModel;
 createFirstPage  ()Lorg/eclipse/jface/wizard/IWizardPage;
 getDefaultPageImageDescriptor  ()Lorg/eclipse/jface/resource/ImageDescriptor;
 getFinalPerspectiveID  ()Ljava/lang/String;
 getTemplate  ()Lorg/eclipse/wst/common/project/facet/core/IFacetedProjectTemplate;

org.eclipse.jst.servlet.ui.internal.plugin.WEBUIMessages

 <clinit>  ()V