API Test Coverage Report for org.eclipse.wst.rdb.data.ui
Test Coverage (methods tested: 0, methods not tested: 198)

Hide tested methods Hide untested methods Collapse classes

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.CursorAction

 <init>  (Ljava/lang/String;)V
 isColumnNullable  ()Z
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/viewers/SelectionChangedEvent;)V
 setActiveEditor1  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.DataUIPlugin

 <init>  ()V
 getCharacterEncoding  ()Ljava/lang/String;
 getDefault  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/DataUIPlugin;
 getFileContentWithEncoding  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 getImageDescriptor  (Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/jface/resource/ImageDescriptor;
 getTableDataEditorContributor  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditorActionBarContributor;
 isGroupIDOK  (Lorg/eclipse/emf/ecore/EObject;)Z
 listExternalTableDataEditorExtensions  ()V
 newExternalTableDataCellEditor  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;I)Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/IExternalTableDataEditor;
 parseEncoding  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 setTableDataEditorContributor  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditorActionBarContributor;)V
 writeLog  (IILjava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.DefaultExternalTableDataWizard

 <init>  ()V
 addPages  ()V
 createDefaultPage  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/DefaultExternalTableDataWizardPage;
 externalEdit  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V
 init  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V
 performFinish  ()Z
 refreshValueFromDatabase  ()Z

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.DefaultExternalTableDataWizardPage

 <init>  (Ljava/lang/String;)V
 createBasicComposite  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;
 createButtonArea  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createEditorArea  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 deserializeInput  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;
 getByteContentForExport  (Ljava/lang/Object;)[B
 getEditorAreaContent  ()Ljava/lang/Object;
 getEditWidget  ()Lorg/eclipse/swt/widgets/Control;
 getFileExtensions  ()[Ljava/lang/String;
 handleExport  ()V
 handleImport  ()V
 handleSetNull  ()V
 init  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V
 isBinaryFile  ()Z
 isNullValue  ()Z
 serializeInput  (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
 setEditorAreaContent  (Ljava/lang/Object;)V
 updateRowData  ()Z
 widgetDefaultSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V
 widgetSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.EditorAction

 <init>  (Ljava/lang/String;)V
 isEditorDirty  ()Z
 isEditorReadonly  ()Z
 isEnabled  ()Z
 propertyChanged  (Ljava/lang/Object;I)V
 setActiveEditor  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V
 setActiveEditor1  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.EditTableDataAction

 <init>  ()V
 init  (Lorg/eclipse/ui/IViewPart;)V
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.ExternalTableDataEditorExtension

 <init>  (Lorg/eclipse/core/runtime/IConfigurationElement;)V
 contains  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Z
 createInstance  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/IExternalTableDataEditor;
 getScore  ()I
 matches  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ZI)Z

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.extract.ExtractDataAction

 <init>  ()V
 init  (Lorg/eclipse/ui/IViewPart;)V
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.extract.ExtractDataWizard

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/models/sql/tables/Table;)V
 addPages  ()V
 getFullyQualifiedName  ()Ljava/lang/String;
 initDbOutputItem  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/outputview/OutputItem;
 performFinish  ()Z

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.extract.ExtractDataWizardPage

 <init>  (Ljava/lang/String;)V
 getHelpID  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.FileFormatWizardPage

 <init>  (Ljava/lang/String;Z)V
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createControl1  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 getColumnDelimiter  ()Ljava/lang/String;
 getFilePath  ()Ljava/lang/String;
 getHelpID  ()Ljava/lang/String;
 getStringDelimiter  ()Ljava/lang/String;
 handleBrowse  ()V
 initCombo  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Combo;[[Ljava/lang/String;)V
 loadSettings  ()V
 saveSettings  ()V
 validateInput  ()V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.IExternalTableDataEditor

 externalEdit  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.load.LoadDataAction

 <init>  ()V
 init  (Lorg/eclipse/ui/IViewPart;)V
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.load.LoadDataWizard

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/models/sql/tables/Table;)V
 addPages  ()V
 getFullyQualifiedName  ()Ljava/lang/String;
 initDbOutputItem  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/outputview/OutputItem;
 performFinish  ()Z
 showReport  ()V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.load.LoadDataWizardPage

 <init>  (Ljava/lang/String;)V
 createControl1  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 getHelpID  ()Ljava/lang/String;
 getReplace  ()Z
 loadSettings  ()V
 saveSettings  ()V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.Messages

 <clinit>  ()V
 getString  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.load.Messages

 <clinit>  ()V
 getString  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.Messages

 <clinit>  ()V
 getString  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 getString  (Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.extract.Messages

 <clinit>  ()V
 getString  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.OutputItemAdapter

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/outputview/OutputItem;)V
 write  (Ljava/lang/String;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataCell

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;Ljava/lang/Object;I)V
 getCol  ()I
 getEditor  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;
 getRow  ()Ljava/lang/Object;
 getValue  ()Ljava/lang/Object;
 testAttribute  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Z

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataCellEditor

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Control;
 handleTraverse  (Lorg/eclipse/swt/events/TraverseEvent;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataCellModifier

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;Lorg/eclipse/jface/viewers/TableViewer;)V
 canModify  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Z
 getColumnIndex  (Ljava/lang/String;)I
 getValue  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;
 isColumnGenerated  (I)Z
 modify  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)V
 setCanModify  (Z)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataContentProvider

 <init>  ()V
 dispose  ()V
 getElements  (Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
 inputChanged  (Lorg/eclipse/jface/viewers/Viewer;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataEditor

 <init>  ()V
 configureTable  ()V
 createContextMenu  ()V
 createPartControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 displayException  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/Exception;)V
 dispose  ()V
 doDelete  ()V
 doInsertRow  ()V
 doRefresh  ()V
 doRevert  ()V
 doSave  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
 doSaveAs  ()V
 doSetNull  ()V
 doUpdateValue  ()V
 getCursor  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataTableCursor;
 getOrCreateRow  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/core/editor/IRowData;
 getRow  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/core/editor/IRowData;
 getSelectionProvider  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditorSelectionProvider;
 getSqlTable  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/models/sql/tables/Table;
 getTableData  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/core/editor/ITableData;
 init  (Lorg/eclipse/ui/IEditorSite;Lorg/eclipse/ui/IEditorInput;)V
 initDbOutputItem  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/outputview/OutputItem;
 isDirty  ()Z
 isReadonly  ()Z
 isSaveAsAllowed  ()Z
 setDirty  (Z)V
 setFocus  ()V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataEditorActionBarContributor

 <init>  ()V
 contributeToCoolBar  (Lorg/eclipse/jface/action/ICoolBarManager;)V
 contributeToMenu  (Lorg/eclipse/jface/action/IMenuManager;)V
 contributeToStatusLine  (Lorg/eclipse/jface/action/IStatusLineManager;)V
 contributeToToolBar  (Lorg/eclipse/jface/action/IToolBarManager;)V
 setActiveEditor  (Lorg/eclipse/ui/IEditorPart;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataEditorInput

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/models/sql/tables/Table;)V
 equals  (Ljava/lang/Object;)Z
 exists  ()Z
 getAdapter  (Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/Object;
 getImageDescriptor  ()Lorg/eclipse/jface/resource/ImageDescriptor;
 getName  ()Ljava/lang/String;
 getPersistable  ()Lorg/eclipse/ui/IPersistableElement;
 getTable  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/models/sql/tables/Table;
 getToolTipText  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataEditorSelectionProvider

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V
 addSelectionChangedListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelectionChangedListener;)V
 getSelection  ()Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;
 registerSelectionListener  ()V
 removeSelectionChangedListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelectionChangedListener;)V
 selectionChanged  ()V
 setSelection  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataLabelProvider

 <init>  ()V
 addListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V
 dispose  ()V
 getColumnImage  (Ljava/lang/Object;I)Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 getColumnText  (Ljava/lang/Object;I)Ljava/lang/String;
 isLabelProperty  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Z
 removeListener  (Lorg/eclipse/jface/viewers/ILabelProviderListener;)V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataTableCursor

 <init>  (Lorg/eclipse/jface/viewers/TableViewer;)V
 edit  ()V
 handleTraverse  (Lorg/eclipse/swt/events/TraverseEvent;)V
 registerCellEditorsListener  ()V
 registerKeyListener  ()V
 registerMouseListener  ()V
 registerTraverseListener  ()V

org.eclipse.wst.rdb.data.internal.ui.editor.TableDataTableCursorExternalEditingSupport

 <init>  (Lorg/eclipse/jface/viewers/TableViewer;Lorg/eclipse/wst/rdb/data/internal/ui/editor/TableDataEditor;)V
 editWithEditor  ()V
 handleTraverse  (Lorg/eclipse/swt/events/TraverseEvent;)V
 setFocus  ()Z