API Test Coverage Report for org.eclipse.wst.rdb.sqlscrapbook
Test Coverage (methods tested: 0, methods not tested: 84)

Hide tested methods Hide untested methods Collapse classes

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.util.ExceptionHandler

 <clinit>  ()V
 <init>  ()V
 handle  (Ljava/lang/reflect/InvocationTargetException;Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 handle  (Lorg/eclipse/core/runtime/CoreException;Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 handle  (Lorg/eclipse/core/runtime/CoreException;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 handle  (Ljava/lang/reflect/InvocationTargetException;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 log  (Ljava/lang/Throwable;Ljava/lang/String;)V
 perform  (Lorg/eclipse/core/runtime/CoreException;Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 perform  (Ljava/lang/reflect/InvocationTargetException;Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.wizards.NewSQLScrapbookFileCreationWizard

 <init>  ()V
 addPages  ()V
 init  (Lorg/eclipse/ui/IWorkbench;Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;)V
 performFinish  ()Z
 setConnectionInfo  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.wizards.NewSQLScrapbookFileWizardPage

 <init>  (Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;)V
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 finish  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;)Z
 validatePage  ()Z

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.util.NodeSQLPage

 <init>  ()V
 getNameConnection  ()Ljava/lang/String;
 getStatementSQL  ()Ljava/lang/String;
 setNameConnection  (Ljava/lang/String;)V
 setStatementSQL  (Ljava/lang/String;)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.actions.SQLScrapbookAction

 <clinit>  ()V
 <init>  ()V
 getID  ()Ljava/lang/String;
 getScrapbookName  ()Ljava/lang/String;
 init  (Lorg/eclipse/ui/IViewPart;)V
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V
 setConnectionInfo  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.actions.SQLScrapbookAction$SQLScrapbookEditorInput

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/sqlscrapbook/actions/SQLScrapbookAction;Ljava/lang/String;Ljava/sql/Connection;)V
 exists  ()Z
 getAdapter  (Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/Object;
 getImageDescriptor  ()Lorg/eclipse/jface/resource/ImageDescriptor;
 getName  ()Ljava/lang/String;
 getPersistable  ()Lorg/eclipse/ui/IPersistableElement;
 getRDBConnection  ()Ljava/sql/Connection;
 getToolTipText  ()Ljava/lang/String;

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.editor.SQLScrapbookDocumentProvider

 <clinit>  ()V
 <init>  ()V
 createDocument  (Ljava/lang/Object;)Lorg/eclipse/jface/text/IDocument;
 doSaveDocument  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;Ljava/lang/Object;Lorg/eclipse/jface/text/IDocument;Z)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.editor.SQLScrapbookEditor

 <init>  ()V
 doSetInput  (Lorg/eclipse/ui/IEditorInput;)V
 initializeEditor  ()V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.editor.SQLScrapbookEditorInput

 <init>  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)V
 <init>  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;)V
 <init>  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;Ljava/lang/String;)V
 getConnectionAction  ()Lorg/eclipse/jface/action/IAction;
 getConnectionInfo  (Z)Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;
 getEditorSite  ()Lorg/eclipse/ui/IEditorSite;
 getStatementSQL  ()Ljava/lang/String;
 propertyChange  (Lorg/eclipse/jface/util/PropertyChangeEvent;)V
 setConnectionAction  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 setEditorSite  (Lorg/eclipse/ui/IEditorSite;)V
 setStatementSQL  (Ljava/lang/String;)V
 showMessageConnection  ()V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.SqlscrapbookPlugin

 <init>  ()V
 getActivePage  ()Lorg/eclipse/ui/IWorkbenchPage;
 getActiveWorkbenchShell  ()Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;
 getActiveWorkbenchWindow  ()Lorg/eclipse/ui/IWorkbenchWindow;
 getDefault  ()Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/sqlscrapbook/SqlscrapbookPlugin;
 getPluginId  ()Ljava/lang/String;
 getResourceBundle  ()Ljava/util/ResourceBundle;
 getResourceString  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 getSQLEditorDocumentProvider  ()Lorg/eclipse/ui/texteditor/IDocumentProvider;
 getString  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
 getWorkspace  ()Lorg/eclipse/core/resources/IWorkspace;
 log  (Ljava/lang/Throwable;)V
 log  (Lorg/eclipse/core/runtime/IStatus;)V
 start  (Lorg/osgi/framework/BundleContext;)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.views.execute.SQLScrapbookSelectConnectionAction

 <init>  ()V
 run  ()V
 setConnectionInfo  (Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.actions.SQLScrapbookUIAction

 <init>  ()V
 init  (Lorg/eclipse/ui/IViewPart;)V
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V

org.eclipse.wst.rdb.internal.sqlscrapbook.util.SQLUtility

 <init>  ()V
 getConnectionInfo  (Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;
 getConnectionInfo  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/core/connection/ConnectionInfo;
 getInputSQLPageXML  (Ljava/io/File;)Lorg/eclipse/wst/rdb/internal/sqlscrapbook/util/NodeSQLPage;
 getOutputSQLPageXML  (Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;)Ljava/lang/String;