API Test Coverage Report for org.eclipse.wst.wsi.ui
Test Coverage (methods tested: 10, methods not tested: 111)

Hide tested methods Hide untested methods Collapse classes

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.Messages

 <clinit>  ()V
 <init>  ()V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.actions.actionDelegates.RequestHandlerImpl

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/internet/monitor/core/internal/provisional/Request;)V
 getDate  ()Ljava/util/Date;
 getLocalPort  ()I
 getRemoteHost  ()Ljava/lang/String;
 getRemotePort  ()I
 getRequestContent  ()[B
 getRequestHeader  ()[B
 getResponseContent  ()[B
 getResponseHeader  ()[B
 getResponseTime  ()J
 setDate  (Ljava/util/Date;)V
 setLocalPort  (I)V
 setRemoteHost  (Ljava/lang/String;)V
 setRemotePort  (I)V
 setRequestContent  ([B)V
 setRequestHeader  ([B)V
 setResponseContent  ([B)V
 setResponseHeader  ([B)V
 setResponseTime  (J)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.ResourceFilter

 <init>  ([Ljava/lang/String;[Lorg/eclipse/core/resources/IFile;Ljava/util/Collection;)V
 <init>  ([Ljava/lang/String;Ljava/util/Collection;)V
 isFilterProperty  (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Z
 select  (Lorg/eclipse/jface/viewers/Viewer;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Z

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.actions.ValidateAction

 <init>  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;Z)V
 addInfoToMessage  (Lorg/eclipse/wst/xml/core/internal/validation/core/ValidationMessage;Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IMessage;)V
 checkIfFileDirty  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)V
 clearMarkers  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)V
 createMarkers  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;[Lorg/eclipse/wst/xml/core/internal/validation/core/ValidationMessage;)V
 createURIForFilePath  (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 fileIsOK  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)Z
 getOrCreateReporter  ()Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IReporter;
 getReporter  ()Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IReporter;
 getValidationFrameworkSeverity  (I)I
 getValidator  ()Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IValidator;
 openErrorDialog  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 openValidDialog  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 openWarningDialog  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 run  ()V
 setReporter  (Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IReporter;)V
 setValidator  (Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IValidator;)V
 showProblemsView  ()V
 validate  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.actions.ValidateAction$ValidationOutcome

 <init>  (Lorg/eclipse/wst/wsi/ui/internal/actions/ValidateAction;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.actions.actionDelegates.ValidateWSILogFileActionDelegate

 <init>  ()V
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.actions.actionDelegates.ValidateWSIProfileActionDelegate

 <init>  ()V
 checkAndCreateContainer  (Lorg/eclipse/core/runtime/IPath;)V
 init  (Lorg/eclipse/ui/IViewPart;)V
 run  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;)V
 selectionChanged  (Lorg/eclipse/jface/action/IAction;Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;)V
 validate  (Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.wizards.ValidationWizard

 <init>  (Ljava/lang/String;)V
 addPages  ()V
 getContainerFullPath  ()Lorg/eclipse/core/runtime/IPath;
 getElementName  ()Ljava/lang/String;
 getFile  ()Lorg/eclipse/core/resources/IFile;
 getNamespace  ()Ljava/lang/String;
 getNextPage  (Lorg/eclipse/jface/wizard/IWizardPage;)Lorg/eclipse/jface/wizard/IWizardPage;
 getParentName  ()Ljava/lang/String;
 getResourceNavigatorSelection  ()Lorg/eclipse/jface/viewers/ISelection;
 getType  ()Ljava/lang/String;
 getWSDLFile  ()Ljava/lang/String;
 getWSDLLocations  ()[Ljava/lang/String;
 includeWSDLFile  ()Z
 isValid  ()Z
 performFinish  ()Z
 setWSDLLocations  ([Ljava/lang/String;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.wizards.ValidationWizardLogPage

 <init>  (Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;Ljava/lang/String;)V
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 getFile  ()Lorg/eclipse/core/resources/IFile;
 validatePage  ()Z

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.wizards.ValidationWizardWSDLContentPage

 <init>  (Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;)V
 access$0  (Lorg/eclipse/wst/wsi/ui/internal/wizards/ValidationWizardWSDLContentPage;)Lorg/eclipse/jface/wizard/IWizardContainer;
 addElement  (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createWSDLElementContent  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createWSDLElementTypeContent  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 getElementName  ()Ljava/lang/String;
 getNamespace  ()Ljava/lang/String;
 getParentName  ()Ljava/lang/String;
 getType  ()Ljava/lang/String;
 isPageComplete  ()Z
 performFinish  ()Z
 resetElements  ()V
 setVisible  (Z)V
 widgetDefaultSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V
 widgetSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.wizards.ValidationWizardWSDLPage

 <init>  (Lorg/eclipse/jface/viewers/IStructuredSelection;)V
 access$0  (Lorg/eclipse/wst/wsi/ui/internal/wizards/ValidationWizardWSDLPage;)Lorg/eclipse/jface/wizard/IWizardContainer;
 createControl  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)V
 createDocumentGroupContents  (Lorg/eclipse/swt/widgets/Composite;)Lorg/eclipse/swt/widgets/Control;
 getWSDLFile  ()Ljava/lang/String;
 includeWSDLFile  ()Z
 isPageComplete  ()Z
 performFinish  ()Z
 setWSDLInvalid  ()V
 widgetDefaultSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V
 widgetSelected  (Lorg/eclipse/swt/events/SelectionEvent;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.WSIMessageValidator

 <clinit>  ()V
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 <init>  ()V
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 cleanup  (Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IReporter;)V
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 setReporter  (Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IReporter;)V
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 validate  (Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IValidationContext;Lorg/eclipse/wst/validation/internal/provisional/core/IReporter;)V
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 validate  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)V
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.WSIUIPlugin

 <init>  ()V
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 createImageRegistry  ()Lorg/eclipse/jface/resource/ImageRegistry;
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 getInstance  ()Lorg/eclipse/wst/wsi/ui/internal/WSIUIPlugin;
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

 getResourceImage  (Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/swt/graphics/Image;
 1. org.eclipse.jst.j2ee.tests.bvt.AutomatedBVT
 2. org.eclipse.jst.jsp.core.tests.JSPCoreTestSuite
 3. org.eclipse.jst.server.tomcat.core.tests.AllTests
 4. org.eclipse.jst.ws.tests.unittest.AllWSJUnitTests

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.actions.WSIValidateAction

 <init>  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;ZLjava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 <init>  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;Z)V
 convertValidationMessages  (Ljava/util/List;I)[Lorg/eclipse/wst/xml/core/internal/validation/core/ValidationMessage;
 createValidationMessageForException  (Lorg/eclipse/wst/wsi/internal/analyzer/WSIAnalyzerException;I)Lorg/eclipse/wst/xml/core/internal/validation/core/ValidationMessage;
 createValidationMessageForException  (Lorg/xml/sax/SAXParseException;I)Lorg/eclipse/wst/xml/core/internal/validation/core/ValidationMessage;
 validate  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.actions.WSIValidationUIMessages

 <clinit>  ()V

org.eclipse.wst.wsi.ui.internal.WSIValidator

 <init>  ()V
 validate  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
 validate  (Lorg/eclipse/core/resources/IFile;)V